Vildsvinens revansch


Återtåget

Vildsvinens Revansch

 

Efter att ha varit försvunnen i över 300 år har vildsvinet återtagit sin plats i den svenska faunan. Men vildsvinets återtåg har medfört utmaningar.  2014 förstördes 42 700 ton spannmål, villaträdgårdar bökades upp och inte ens de döda fick frid när vildsvin bökade i naturnära kyrkogårdar.  

Text: Sebastian Sandström Bilder: Wikimedia

 

 

 

 Carl Gustaf Thulin på SLU forskar bl.a. om biologisk mångfald och faunarestaurering. Han är trött på den negativa bild som ständigt målas upp av vildsvin i pressen.

- I den allmänna debatten ses de enbart som ett problem. Men deras roll i ekosystemet är underskattad. De gör en otrolig nytta. Samma sak som våra lantbrukare gör, plöjer och sår. Men där lantbrukaren bara sår en monokultur, av till exempel havre och raps, sår vildsvinet en mångfald. De bryter upp en yta där vad som helst har chans att växa.

Återintroduktionen av vildsvin skedde av en slump. Svenskarna utrotade arten på 1600-talet, men på 1940-talet rymde vildsvin från hägn i Södermanland och Skåne. På 70-talet tog man ett riksdagsbeslut som gjorde att vildsvinet blev en del av den svenska faunan. Vildsvinet hade fått laglig rätt att stanna i Sverige. Carl Gustaf Thulin menar att vi måste visa mer tolerans gentemot vildsvinsstammen.

"Det är fan vår skyldighet att skapa förutsättningar för djur som vi tidigare utrotat"

- Problemet uppstår när vildsvinen, orkidéängarna och alla de natursköna landskapen ska komprimeras på en liten sidoyta som vi inte brukar effektivt. Där ska all mångfald, som vi vill ska finnas, trängas. Det är där då konflikten uppstår. Men det är inte vildsvinets fel. Det är för att vi inte accepterar störning i våra brukade miljöer.

- Det är fan vår skyldighet att skapa förutsättningar för djur som vi tidigare utrotat. Jag ser definitivt vildsvin som ett lyckat exempel på en återintroduktion. Det går fantastiskt bra för vildsvinet och det är ju jätteroligt.


 

...Fler vilda djur på ingång?

Vildsvinet fick kämpa sig själva kämpa sig tillbaka in i den svenska faunan. Men vilka djur hävdar sin rätt i Sverige? Ingenting hindrar oss från att introducera fler utdöda djur. Vi har till och med skrivit under en internationell konvention för att, om möjlighet finns, återintroducera djur som tidigare funnits i den svenska faunan. Carl-Gustaf Thulin anser att återintroducering i Sverige är viktigt, inte bara för att det kan rädda utrotningshotade djur, utan också för att betande djur främjar den biologiska mångfalden. Här är urval av som potentiellt skulle kunna återintroduceras.

  • Vicenten- Den europeiska Bisonoxen är det största landlevande däggdjuret i Europa. Sista vilda Vicenten dödades 1927, men återintroduceras nu i Polen. 
  • Kärrsköldpaddan- Cirka 20 cm lång och klarar sig bra i kallare klimat. Försvann från Sverige omkring 2800 f.kr.. Idag utrotningshotad och på väg att försvinna helt i Europa.
  • Saigaantilop- Enda Antilopen som funnits i Europa. Har de senaste minskat kraftigt i antal och finns idag i stort sett bara i Kazakstan.
  • Stortrapp- Världens tyngsta flygande fågel försvann ifrån Sverige så sent som på 1800-talet. På grund av jakt är det idag en av de mest hotade fågelarterna i Europa.
  • Visent
    Visent- En europeisk Bison

Läs också: