Sista vilan


Sista vilan

Det finns ett antal djurbegravningsplatser i Sverige, men det råder brist på dem. Reglerna för begravning av husdjur skiljer sig åt i landet. Detta beror på att det är olika om kommunerna klassar döda djur som avfall eller inte. Vissa kommuner tillåter begravning av djur innanför kommungränsen och man får höra av sig till kommunens miljökontor för att veta om man får begrava i sin trädgård.

Text & foto: Stefan Berg

Läs också: